Medietræningskursus – Lektion 4: Nyhedskriterierne

Som en del af medietræning er det vigtigt at forstå de 5 nyhedskriterierne

AVISK eller Aktualitet, Væsentlighed, Identifikation, Sensation og Konflikt. Det er de 5 nyhedskriterier.
Hvis du skal gøre en journalist interesseret i din historie, skal den som udgangspunkt opfylde en eller flere af nyhedskriterierne. Men nyhedskriterierne er faktisk også meget gode at huske, hvis du skal lave historier til dine egne sociale medier. Lad os se på de 5 kriterier.

1. Aktualitet: Er historien aktuel lige nu eller det noget der sker ude i fremtiden, eller måske er sket? For så er det ikke sikkert, at det er en historie som er særlig interessant at fortælle.
Er historien relevant nu og her? Omhandler historien et emne som er oppe i tiden?
2. Væsentlighed: Har din historie betydning for læserne, seerne, lytterne? Eller er det kun nogle få medarbejdere historien påvirker? Jo, flere mennesker historien berøre, jo større grund er der til at skrive den.
3. Identifikation: Kan en læsere, en seer eller en lytter se sig selv i din historie? Kan de sætte sig ind i den verden hvor historien udspiller sig?
4. Sensation: Er din historie overraskende, anderledes, bliver vi chokeret over at høre den eller måske fascinerede?
5. Konflikt: En konflikt er næsten altid en god historie. Men ofte en historie som kan være mere skadelig end gavnlig. Når der er røre i et parti, vil journalister gerne fortælle konflikthistorierne. Men det er ofte, at den slags historier kan ramme én selv. Så pas på med at puste til ilden, det kan være den kommer ud af kontrol.

Se mere på Kjerumgaard.com om en til en medietræning